Blaasjeskruidfamilie of Lentibulariaceae


Loos blaasjeskruid
Vetblad

Deze kruidachtige water- of moerasplanten vangen kleine dieren om te verteren. Dat doen de Blaasjeskruiden met vangblaasjes aan hun fijnverdeeld bladmateriaal onder de waterspiegel en Vetblad met hun in een wortelrozet geplaatste bladeren. De bloemen zijn tweezijdig symmetrisch en tweelippig. Ze hebben een bovenstandig vruchtbeginsel dat uitgroeit tot een doosvrucht en twee meeldraden.