Februari


Associatie van Zandhaver en Helm

De maand Februari of Sprokkelmaand, is niet alleen de maand waarin je hout bij elkaar sprokkelt voor het stoken van de kachel, het langjarige gemiddelde van de temperatuur is met 3 C maar net iets meer dan in januari. Maar je kunt ook al genieten van een aantal bloeiende plantensoorten in onze natuur.

Niet alleen soorten die in januari al bloeien vind je bloeiend in deze maand, zoals Hazelaar en Els, maar ook de eerste vroeg-bloeiers uit onze bossen, die we rekenen tot de schaduw flora kunnen bewonderd worden. Een soort als Maarts viooltje, die zijn optimum uiteraard in de volgende maand heeft, kun je zeker in een jaar met een niet al te koude winter soms aan het eind van de maand al bloeiend aantreffen in zomen en hagen van rijkere loofbossen. Aan de kust kun je in de zeereep al genieten van de ontwikkelingen in de Associatie van Zandhaver en Helm.

De herkomst van 'Sprokkel' is niet helemaal duidelijk, maar er is een samenhang met 'rijshout' en ook met Sporkehout, of Rhamnus frangula, mogelijk (Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal, 1912/1984). Sporkehout vinden we als struiken terug in onder meer de Associatie van Hengel en Gladde witbol (18Aa1) en ook in het Eiken-Haagbeukenbos (43AB1).