Voorjaarshelmkruid - Scrophularia vernalis

In de randen van de bossen in het duingebied kun je Voorjaarshelmkruid bloeiend met groen-citroengele bloemen aantreffen in de lente. De plant is wollig behaard en geurt naar Tuinkers. De bloemen staan in langgesteelde bijschermen in de oksels van de tegenoverstaande bladeren in het bovenste gedeelte van de plant. Ze worden door bijen bezocht die de overvloedig geproduceerde nectar weten te waarderen.

De tweejarige en soms meerjarige Voorjaarshelmkruid, Scrophularia vernalis L., uit de Helmkruidfamilie of Scrophulariaceae is een wat afwijkende soort binnen dit geslacht. Onder meer door de bloemvorm die eerder als vijflobbig regelmatig te typeren is en het ontbreken van het staminodium, de onvruchtbare meeldraad, in vergelijking tot bijvoorbeeld Knopig helmkruid met zijn tweezijdig symmetrische bloemen. Daar komt bij dat de planten geuren naar Tuinkers.

Het eerste jaar ontwikkelt zich een soort van rozet met langgesteelde bladeren; deze overwintert en pas in het tweede of derde jaar ontwikkelt de wollig behaarde plant een vierkantige stengel op het wortelstelsel. Soms stoelen meerdere stengels uit en ontstaat een behoorlijk forse plant. Aan deze vierkantige stengel(s) staan de bladeren tegenover elkaar en boven in de plant zijn ze zonder bladsteel zittend. Deze bladeren zijn eirond tot driehoekig met een hartvormige voet. Ze hebben een dubbel gezaagde bladrand en zijn ook wollig behaard.

In de oksels van de wat hoger geplaatste bladeren, eigenlijk schutbladeren, staan de lang gesteelde bijschermen met groengele bloemen. De bloemen zijn niet helmvormig maar meer regelmatig. De vijf kelkslippen missen de vliezige rand, die bij andere Helmkruiden te zien is. De vijf kroonbladen vormen een soort kom of urn, waar de meeldraden en later ook stijl met stempels naar buiten steken. Een staminodium, een onvruchtbare helmdraad, ontbreekt in deze bloemen.

De bloemen worden in het voorjaar bezocht door bijen, die voor de bestuiving zorgen. Meestal sterft de plant na vruchtzetting af. Het komt echter wel voor dat er dan opnieuw een jonge plant in de vorm van een rozet uitloopt.

 MM_211210

Hoofdgroep:
Plantenfamilie:
Plantengeslacht:
Helmkruid - Scrophularia
Plantvorm:
kruid
Plantgrootte:
0.15 - 0.75 meter
Bloeiperiode:
Bloemkleuren:
geel, groen
Bloeiwijze:
bijscherm
Bloemvormen:
vijftallig, regelmatig
Bloemtype:
tweeslachtig
Bloembladen:
5 kelktanden, 5 vergroeide kroonbladen
Meeldraden:
4 meeldraden
Vruchtbeginsel:
bovenstandig
Stijlen:
1
Stempels:
2
Vrucht:
doosvrucht
Zaden:
-
Stengels:
rechtopstaand, vierkantig, behaard
Schors:
-
Bladstand:
tegenoverstaand
Bladvormen:
hartvormig, driehoekig
Bladrand:
dubbel gezaagd
Ondergronds deel:
hoofdwortelstelsel
Plantengemeenschappen:

Het areaal van Voorjaarshelmkruid is van oorsprong het berggebied van de zuidelijke helft van Europa. Vandaaruit is de soort vanwege zijn hoge nectarproductie door de mens verspreid tot in het midden van Scandinavië toe. Door verwildering is de neofiet langzaamaan ingeburgerd en is nu deel van de duinplantgemeenschappen met name de bossen. Ook als  stinzenplant is de soort meer landinwaarts gevestigd.

De plantensoort 'Voorjaarshelmkruid' komt voor in de volgende plantenassociaties:

Voor imkers is de soort interessant omdat ze bloeit in de periode tussen het uitgebloeid raken van de voorjaarsdrachtsoorten en het nog gaan bloeien van de door bijen geliefde zomerbloeiers.

Voor meer uitgebreide informatie over de relaties met andere organismen, het milieu en de ecologie van Voorjaarshelmkruid verwijzen wij naar Weeda, E.J. et al., (1988) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 3: 204

Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk:

Of met de nieuwste druk van deze flora: Duistermaat, H(Leni). (2020) Heukels' Flora van Nederland, 24ste druk: 662.

Een andere gemakkelijke determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk:

Uitspraak (accenten) van de wetenschappelijke naam: Scrophulária vernális