Kruisbladgentiaan - Gentiana cruciata

Kruisbladgentiaan, Gentiana cruciata, herken je aan de kruisgewijs geplaatste langwerpige zittende bladeren. De grote bloemen zitten in de oksels van de bovenste bladparen en helemaal boven aan de rechtopstaande stengels in een soort kluwen bij elkaar. De kleur van de bloemen is van buiten fletsblauw en vanbinnen helder blauw. Vrijwel alle bloemen aan een plant zijn viertallig, maar een vijftallige kom je bijna altijd wel aan een plant tegen. De bloemen hebben geen harige baard aan de binnenkant en de kroonslippen zijn niet franjeachtige ingesneden.

Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

Een meerjarige plantensoort die zowel door zijn opbouw als door zijn tamelijk grote bloemen opvalt is Kruisbladgentiaan, Gentiana cruciata L., uit de Gentiaanfamilie of Gentianaceae. De soort is in Nederland nogal zeldzaam en beperkt tot droge, kalkrijke duinen en Zuid-Limburg.

Op de ondergrondse delen waarin de plant reservestoffen opslaat ontwikkelt zich een rechtopstaande, gladde en gevulde stengel. De langwerpige bladeren staan tegenover elkaar aan de stengel en kruisgewijs, omdat ieder bladpaar 90 graden gedraaid staat ten opzichte van de bladparen erboven en eronder. De bladeren hebben drie tot vijf duidelijke nerven en zitten zonder steel aan de stengel. De bladparen in het onderste deel van de plant zitten met een aaneengegroeide schede of koker om de stengel.

De bloemen staan enerzijds in op schijnkransen lijkende bloeiwijzen in de oksels van de bladparen en bovenin lijken ze anderzijds in een kluwen bij elkaar te staan, doordat de stengel daar minder uitgroeit. Wel staan daar de bladeren, die je schutbladeren kunt noemen, daar tussen de bloemen in. De bloemen zijn tamelijk groot, van buiten fletsblauw tot grijsblauw van kleur en van binnen helder blauw met donkere punten. Het zijn klokvormige bloemen met een tamelijk lange buis van de vergroeide kroonbladen. Tussen de slippen van de kroonbladen staat een klein aanhangsel, maar er is geen baard aan de binnenkant van de kroon, noch hebben de kroonslippen een franjeachtige rand. De meeste bloemen van Kruisbladgentiaan zijn viertallig, maar je vindt altijd wel een vijftallige bloem aan een plant. De meeldraden, meestal dus vier staan ingeplant op de kroonbuis en wisselen af met de kroonslippen. Het bovenstandig eenhokkig vruchtbeginsel, een beetje flesvormig, heeft nauwelijks een stijl, maar daarop wel twee stempellobben. In het vruchtbeginsel zitten twee lijsten met zaadknoppen.

Het vruchtbeginsel groeit na bestuiving door insecten, hommels of vlinders, die op de nectar afkomen, uit tot een doosvrucht.

MM_230803

Hoofdgroep:
Plantenfamilie:
Plantengeslacht:
Gentiaan - Gentiana
Plantvorm:
kruid
Plantgrootte:
0.10 - 0.50 meter
Bloeiperiode:
Bloemkleur:
blauw
Bloeiwijzen:
schijnkrans, kluwen
Bloemvormen:
klokvormig, buisvormig
Bloemtype:
tweeslachtig
Bloembladen:
4 kelkbladen, 4 vergroeide kroonbladen
Meeldraden:
4 vergroeid met de kroonbladen
Vruchtbeginsel:
bovenstandig
Stijlen:
1
Stempels:
2
Vrucht:
doosvrucht
Zaden:
-
Stengels:
rechtopstaand, glad, gevuld
Schors:
-
Bladstand:
tegenoverstaand en kruisgewijs
Bladvorm:
langwerpig
Bladrand:
gaaf
Ondergronds deel:
hoofd- en bijwortels
Plantengemeenschappen:

Kruisbladgentiaan is een soort van de gematigde streken, meer in het bijzonder van de gebergten van het noordelijk halfrond. Deze soort is erin geslaagd om onze contreien te bereiken en het areaal vindt hier zijn noordwestelijke grens. Vanwege de fraaie en grote bloemen wordt de plant ook graag gekweekt om in tuinen te zetten. Vandaaruit kan ze natuurlijk ook verwilderen, maar meestal kan ze dan geen stand houden.

De plantensoort 'Kruisbladgentiaan' komt voor in de volgende plantenassociaties:

Kruisbladgentiaan was een door de flora en faunawet wettelijk beschermde plant tot 2017 en staat als 'gevoelig' vermeld in de Heukels' Flora van Nederland (2020). De plant wordt in de duinen bij Wassenaar behoorlijk veel aangetroffen.

Voor meer uitgebreide informatie over de relaties met andere organismen, het milieu en de ecologie van Kruisbladgentiaan verwijzen wij naar Weeda, E.J. et al., (1988) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 3: 92-93.

Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk: 479. Of met de nieuwste druk van deze flora: Duistermaat, H(Leni). (2020) Heukels' Flora van Nederland, 24ste druk: 574.

Een andere determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 950-951.

Uitspraak (accenten) van de wetenschappelijke naam: Gentiána cruciáta