De Mispel is een tamelijk zeldzaam voorkomende struik of kleine boom met opvallende vruchten. De Mispel is pas smakelijk na een paar nachten vorst. Hij lijkt dan rot maar is voor velen een lekkernij.

Met zijn alleen staande, tamelijk grote en witte bloemen is de nogal zeldzame Mispel, Mespilus germanica L., een weinig opvallende struik of kleine boom uit de Rozenfamilie.
De Mispel is een bijzondere boom met opvallende vruchten. De Mispel is pas smakelijk na een paar nachten vorst. Hij lijkt dan rot maar is voor velen een lekkernij.


Hoewel de soort ook als wilde soort voorkomt zijn veel exemplaren in feite cultuurvormen die soms verwilderd zijn. Het onderscheid is te maken door te kijken of de takken gedoornd of ongedoornd zijn. De eerste beschouwen we als oorspronkelijk wilde plantensoort. De tweede daarentegen is de in cultuurgebrachte, en soms verwilderde soort.

De bloemen zijn 3-4 cm in doorsnee en dat is voor een soort uit de Rozenfamilie groot. De vijf kroonbladen zijn roomwit van kleur. De vijf lange kelkslippen blijven na de (kortdurende) bloei op het zich verder tot een vrucht ontwikkelende vruchtbeginsel staan. Ze vormen als het ware een kroon op de vrucht. Deze vrucht wordt die pas eetbaar als ze begint te rotten laat in de herfst of in de winter. De vrucht kan dan een wat bruine kleur krijgen en is peer- tot bolvormig en een kleine 3 cm groot.

Bekijk de determinatie video van Mispel