Een anemoon die veel minder voorkomt dan de witte Bosanemoon is de Gele anemoon, Anemone ranunculoides L. uit de Ranonkelfamilie. Ze komt voor in loofbossen en hakhout op vochtige en kalkhoudende bodems, zoals we die in Zuid-Limburg vinden, maar we kunnen de soort ook als stinzenplant aantreffen in de bosrijke omgeving van buitenplaatsen, waar de soort dan vaak oorspronkelijk is aangeplant.

De gele bloemen hebben in de ware zin des woords een bloemdek: er is geen onderscheid te maken tussen kelk- en kroonbladen. Het aantal bloemdekbladen bedraagt in de regel 5. De bloemstelen zijn tamelijk kort en maken van de totale hoogte van de plant minder dan een kwart uit. Aan de binnenkant blinken de bloemdekbladen niet zoals je dat meestal wel bij de Boterbloemen aantreft. De bovenstandige vruchtbeginsels groeien uit tot vruchten die door mieren worden verspreid.

Bekijk de determinatievideo