Stacks Image 3103330
Steun Flora van Nederland
Je kijkt nu al een tijdje op onze site en het lijkt je te bevallen. We nodigen je uit om ons te helpen deze site verder uit te breiden met nieuwe video’s in de vorm van plantenpaspoorten en paspoorten van plantengemeenschappen. Om ons daarbij te steunen klik hier.

Stuifduin


Stacks Image 3103278
Associatie van Zandhaver en Helm

Stuifduinen zijn in ons land zowel in het binnenland als in het kustgebied aan te treffen. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat het zand waaruit de duinen zijn opgebouwd, onder invloed van wind voortdurend in beweging is. In het binnenland spreken we van zandverstuivingen, die ook wel als Atlantische woestijnen bekend staan, met als enige associatie een gemeenschap uit de Klasse van de droge graslanden op zandgrond.