Ratelpopulier of Esp, Populus tremula L., uit de Wilgenfamilie, is een boom of hoge struik, die in alle noordelijke en gematigde streken van Europa te vinden is. Het zijn meestal geen grote bomen maar ze kunnen toch een hoogte van 15 tot 18 m (er zijn vermeldingen tot 30 m) bereiken. De schors is glad en grijsgroen tot zilverachtig grijs, maar op latere leeftijd horizontaal ruw gegroefd. De knoppen zijn opvallend spits en niet tot weinig kleverig.

Sommigen van jullie kennen misschien het wat in onbruik geraakte gezegde: Trillen als een espenblaadje. De bladeren van de Ratelpopulier staan afwisselend aan de takken en zijn in omtrek ongeveer rond tot breed eirond. Ze hebben een lange bladsteel, die minstens zo lang is maar meestal langer dan het eigenlijke blad, en waarmee iets bijzonders aan de hand is. De bladsteel is zijdelings sterk afgeplat en staat daarmee dwars op het vlak van het blad zelf. Daardoor kan het blad makkelijk torderen, wat ook bij ieder zuchtje wind gebeurt. Zo lijkt de boom helemaal te trillen, het ratelen is het geluid wat al die bewegende bladeren samen maken.

De bladrand is grof gegolfd tot gekarteld. De eerst gevormde bladeren aan de lange loten, en de bladeren van jeugd exemplaren kunnen een wat andere vorm hebben. Deze zijn eirond tot driehoekig, spits en hebben een gezaagde rand.

Bekijk het plantenpaspoort met video