Uit het bergland van Europa afkomstig, vaak als tuinplant gekweekt en vanuit tuinen in onze natuur verwilderd is Oranje havikskruid, Hieracium aurantiacum L., uit de Composietenfamilie. De oranje-rode kleur van de meerjarige plant valt direct op.

De planten zijn geheel behaard, niet alleen op de bladeren en stengels, maar ook op de omwindselbladen van de hoofdjes vind je een flinke beharing. Naast gewone haren komen er ook sterharen en klierharen voor; deze laatste zijn vooral opvallen op de omwindselbladen en zwart van kleur.

Uit de rozetten ontspruit een rechtopstaande stengel die tot 60 cm hoog kan zijn. Een enkel blad kan aan de stengel staan. De vorm van het blad lijkt op de vorm van de rozetbladeren. Aan de top van de stengel staat een aantal hoofdjes zeer gedrongen bij elkaar. Als het eerste hoofdje bloeit, staan de andere als het ware onder dat eerste hoofdje verborgen. Wanneer dan later de volgende hoofdjes in bloei komen strekken de hoofdjesstelen zich een beetje waardoor de bloeiwijze wat op een scherm gaat lijken. Wanneer de onderstandige vruchtbeginsels na bevruchting uitgroeien tot vruchten, ontstaan tot 2,5 mm grote geribde nootjes, waarop het pappus aanwezig is. Dit bruinig gekleurd pappus laat de rijpe nootjes zweven, zodat ze zich op die manier door de lucht verspreiden. Dit hebben de Havikskruiden gemeen met bijvoorbeeld soorten als Paardenbloem en Morgenster.

Bekijk de video van Oranje havikskruid