Knoopkruid of Centaurea jacea L. hoort tot de Composietenfamilie en is een zeer algemeen voorkomende kruidachtige plant. De soort is aan te treffen in diverse graslandmilieus en siert bermen en dijkhellingen.

De soort heeft een grote vormenrijkdom en varieert in grootte van 10 tot 120 cm. Het is een dof groene overblijvende zomer- en herfstbloeier die een wortelstok heeft en min of meer rechtopstaande of opstijgende soms vertakte stengels. Aan de basis tref je een rozetachtige structuur aan, waaruit bovengrondse uitlopers kunnen ontspringen aan wier einde weer nieuwe rozetten ontstaan, die dan wortelen. Er kan zich zo een soort heksenkring vormen van jonge planten rond de moederplant. Een vorm van vegetatieve vermeerdering.

Stengels en bladeren zijn kaal maar kunnen soms spinragachtig behaard zijn. De bladeren zijn van lijnlancetvormig tot eirond of ruitvormig. Ze zijn gaafrandig tot bochtig veervormig gespleten. De rozetbladeren zijn wat breder dan de stengelbladeren, asymmetrisch en meestal min of meer getand.

Bekijk het plantenpaspoort met video van Knoopkruid