In bloemrijke graslanden op onbemeste bodems vind je veel kruiden. Daaronder valt het blauwe Grasklokje, Campanula rotundifolia L., door zijn mooie zachtblauwe kleur op tijdens de bloeiperiode vanaf juni tot in de herfst. Het is een soort uit de Klokjesfamilie of Campanulaceae. De tere planten vallen als ze nog niet bloeien niet erg op tussen de grassen en kruiden. Ze zijn kaal behalve onderaan aan de opstijgende stengels.

Aan de stengels kunnen twee typen verspreid staande bladeren worden onderscheiden. Onderaan de meer liggende stengeldelen die vaak weer wortelen tref je bladeren aan die een min of meer ronde tot eironde omtrek hebben. Ze hebben een hartvormige voet aan de tamelijk lange steel. De bladrand van deze bladeren zijn gekarteld tot getand en hebben een handvormig nerfsysteem. Deze bladeren geven de wetenschappelijke soortnaam 'rotundifolia'. Aan de rechtopstaande stengels waaraan de enkele bloemknoppen, die soms samen een erg open pluim vormen, zich ontwikkelen zijn de bladeren lancetvormig tot lijnvormig en hun bladrand is gaaf. Deze smalle op grasbladeren lijkende bladeren hebben mede de Nederlandse naam bepaald.

De langgesteelde ronde bladeren lijken een soort van rozet te vormen, maar tijdens de bloei is daar meestal niet veel meer van te zien; wel vormen zich aan de wortelende uitlopers meerdere van deze rozetachtige structuren. Maar je moet goed kijken om te zien dat deze tot dezelfde plant behoren.

Leer meer over Grasklokje