Gewone rolklaver, Lotus corniculatus L., is een algemene soort uit de Vlinderbloemenfamilie of Fabaceae. Het is een meerjarige soort met een forse penwortel, die niet uitloopt. De beharing, maar ook andere kenmerken zijn nogal variabel, waardoor de soort soms lijkt op andere twee Rolklavers.

De stengels van Gewone rolklaver zijn liggend tot opstijgend, waardoor de plant tot een hoogte van 25 cm kan reiken. De kleur van stengel en bladeren zijn wat blauwachtig groen. De verspreid staande oneven geveerde bladeren zijn vijftallig, waarbij de onderste twee deelblaadjes op de plaats lijken te staan van de steunblaadjes, namelijk onder aan de steel, dicht bij de stengel. Maar er zijn weldegelijk aparte steunblaadjes aanwezig maar die zijn erg klein en vallen nauwelijks op. Zijnerven zijn in de deelblaadjes niet te onderscheiden.

Bekijk ook de video van Gewone rolklaver