Een meerjarige soort die op de Rode lijst van beschermde plantensoorten staat is het Geel zonneroosje, Helianthemum nummularium (L.) Mill., uit de Zonneroosjesfamilie of Cistaceae.

De in de zomer bloeiende klein blijvende planten vallen op als waren de bloemen zonnen die in de laagblijvende kalkgraslandvegetatie staan. De bloemen hebben een doorsnee van zo'n twee cm; ze zijn dus tamelijk groot. Met hun vlakke regelmatige goudgele kroonbladen sieren ze de plaatsen waar ze gevestigd zijn.

De meerjarige planten hebben een verhoute stengel, die op de kalkrijke bodem ligt; vaak zelfs direct op de mergelsteen. De opstijgende stengels zijn echter kruidachtig en behaard. Aan deze rechtopstaande stengels staan de elliptische tot lancetvormige bladeren tegenover elkaar. Ieder blad heeft onder aan de korte steel twee steunblaadjes staan. Ook de bladeren zijn behaard. Aan het uiteinde van de stengels vind je een aantal bloemen. Ze vormen een armbloemige tros die eigenlijk een open schicht is. Meestal staat er maar één bloem te bloeien. Iedere bloem heeft een klein schutblad aan de voet van de bloemsteel. Elke bloem heeft drie duidelijke kelkbladen; deze zijn sterk geaderd en behaard. Maar als je goed kijkt zie je ook nog twee smalle kleinere kelkbladen, die maar weinig opvallen en gemakkelijk over het hoofd te zien zijn. Binnen de bloem staan heel veel meeldraden met goudgeel stuifmeel of pollen op de open helmhokken. In het midden staat een bovenstandig vruchtbeginsel met een stijl en rond stempel. Insecten bezoeken de bloemen niet vanwege de aanwezigheid van nectar, deze ontbreekt immers, maar mogelijk verzamelen ze pollen en kunnen dan voor bestuiving en bevruchting zorgen. Zelfbestuiving is echter gangbaar. Nadat de kroonbladen zijn afgevallen, sluiten de kelkbladen weer. Ze drukken dan de meeldraden en het vruchtbeginsel tegen elkaar, waardoor er stuifmeel of pollen op het stempel komt.

Bekijk het plantenpaspoort met video van Geel zonneroosje