Daslook, Allium ursinum L., is een wettelijk beschermde plant uit de de Lookfamilie. Het is een vrij zeldzame soort in België en Nederland, maar als de soort voorkomt kan ze grote oppervlakken bedekken. Ze heeft een sterke uiengeur, die nog toeneemt als de soort in de zomer begint af te sterven.

De soortsaanduiding ursinum (= van de beren, Ursus = beer) is ontstaan door het oude bijgeloof dat beren na hun winterslaap zich eerst aan deze plant tegoed deden. Dit is er ook de oorzaak dat de plant af en toe ook berenlook wordt genoemd. De Duitse benaming Bärlauch duidt daarop. De naam Daslook kan afgeleid zijn van dassen, die in burchten in de grond leven en waar deze planten boven op kunnen groeien.

Bekijk de video van Daslook