De altijd groenblijvende, in de winter bladloze dwergstruiken met hun scherpkantige tot smal gevleugelde takken in onze voedselarme bossen, op heidevelden en op vochtige beschaduwde veendijkjes in de hoogvenen zijn de Blauwe bosbes, Vaccinium myrtillus L., uit de Heifamilie (of Ericaceae). Deze bosbessoort komt voor op vochtige tot droge, zure grond.

Door deze altijd groene sterk vertakte takken en twijgen kan de Blauwe bosbes ook in de winter assimileren. De smalle vleugels of lijsten langs de takken en twijgen vergroten het assimilerende oppervlak.

De vlakke, lichtgroene bladeren zijn 1-3 cm groot en zowel van boven als van onderen kaal en van onderen zonder klierpuntjes. Ze zijn eirond of elliptisch, spits tot vrij stomp en de bladrand is fijn gekarteld tot getand en gezaagd.

Lees meer over Blauwe bosbes