Een veel in Nederland voorkomende plantengemeenschap is de Glanshaver-associatie, een gemeenschap met heel veel plantensoorten, die je op dijkhellingen, taluds van wegen en in bermen kunt aantreffen, met andere woorden, je kunt deze associatie gemakkelijk en op veel plekken in ons land tegenkomen, al wandelend of fietsend. Het is ook een kleurrijke associatie want in de loop van een heel jaar zie je altijd ook een aantal kruiden bloeien tussen de verschillende grassen. Deze laatste laten een rijkdom aan verschillende bloeiwijzen zien in de loop van het groeiseizoen. Ook de moeite van het bekijken waard.

De belangrijkste en beeldbepalende grassoort is de Glanshaver, die zo mooi in de zon kan glanzen en daarmee zijn Nederlandse naam eer aandoet. En wat te denken van kleurige kruiden als Knoopkruid, Groot streepzaad, Pastinaak en Beemdkroon, die de associatie kleur geven. Kortom, bereid je voor op je wandelingen of fietstochten door eens te kijken naar de vegetatiepaspoorten van Flora van Nederland die je een indruk geven van wat je buiten kunt verwachten.

Bekijk het paspoort met video van deze vegetatie met uitleg van Joop Schaminée