De maand oktober is van oudsher bekend om zijn bierfeesten, met name de Münchener bierfeesten hebben inmiddels een wereldfaam en trekken duizenden bierliefhebbers. Voor het brouwen van bier is de Hop een van de belangrijkste smaakmakers. Immers in de hopbellen van de vrouwelijke Hopplanten zijn bij iedere bloem twee klieren te vinden die aromatische stoffen maken. Deze aromatische stoffen geven het bier zijn smaak. Vrouwelijke Hopplanten worden dan ook in streken waar veel bier wordt gebrouwen grootschalig verbouwd op akkers met tot 4 meter hoge draadconstructies om de Hopplanten omhoog te laten groeien. U hoeft niet naar Beieren om Hopbellen te zien want u kunt ze nu bekijken op een aantal plekken in onze loofbossen.

Als enige kruidachtige slingerplant die over andere struiken en bomen in onze struwelen en bossen groeit, herkennen we de Hop, Humulus lupulus, niet alleen aan de groen blijvende ruwe stengels, maar ook aan de meestal drielobbige, soms vijflobbig gespleten gezaagde bladeren en aan de hopbellen, de uitgegroeide vrouwelijke katjesachtige bloeiwijzen die in de zomer aan de Hop hangen.

Het andere geslacht uit de Hennepfamilie, Hennep of Cannabis, wordt eveneens gekweekt. Vroeger vooral om van de stengelvezels touw te maken en vanwege het zaad dat als vogelvoer diende. Tegenwoordig ook om de etherische stoffen die bij verbranding van de toppen vermengd in tabak aan de roker een bepaalde sensatie geven.

Door Maurice Martens. © Flora van Nederland