Bij de onderverdeling van maanden is uitgegaan van de gemiddelde eerste bloeimaand van de betreffende plantensoort.

We laten hier plantensoorten zien in een onderverdeling van maanden. Hierbij zijn we uitgegaan van de gemiddelde eerste bloeimaand van de betreffende soort.

Ga verder naar de bloeimaanden