De Alsemambrosia komt niet van nature voor in Europa. De plant is inheems in Amerika, maar is voor het eerst in Nederland aangetroffen in 1875. Destijds is de plant hier ingevoerd uit de VS met hooi, waarin waarschijnlijk zaad van de Alsemambrosia gezeten heeft. De plant kon zich hier niet handhaven en vestigen, maar is meermalen opnieuw ingevoerd. Tegenwoordig wordt nogal eens zaad van de plant aangetroffen in vogelzaad. Daardoor wordt de plant ongewild nogal eens aangetroffen in tuinen, waar in de winter is bijgevoerd met vogelzaad of vetbollen. Ook in andere Europese landen is de soort ongewild ingevoerd en heeft zich inmiddels gevestigd in de Balkanlanden en in het Rhonedal. Vandaaruit lijkt de plant -mogelijk door het wat warmer wordende klimaat- in onze richting op te rukken. Er is sinds 2009 een groeiplaats bekend in de buurt van Bonn.

Deze invasieve exoot wil men niet graag als vaste bewoner in ons land hebben. Het pollen is namelijk zeer sterk allergeen en dat betekent dat de plant een echte hooikoortsplant is; in de VS, waar ze een plaag vormt als onkruid in de landbouw, zelfs een van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts. Tref je de plant bijvoorbeeld in je tuin aan, verwijder de plant dan voordat ze bloeit. Gebruik dan een handschoen, zodat je een eventuele allergische reactie op je huid voorkomt. Gooi de plant bij het restafval, niet op de composthoop, want dan kan ze zich mogelijk toch weer herstellen en definitief vestigen.

Naast de Alsemambrosia kennen we in Nederland nog twee andere soorten. De Zandambosia en de Driedelige ambrosia. Ook dit zijn geen van nature in ons land voorkomende soorten, maar invasieve exoten.

Bekijk de video van Ambrosia