Oh! die moeilijke gele composieten

Composieten met alleen gele lintbloemen zijn er diverse en het is niet altijd even gemakkelijk om ze uit elkaar te houden. Er is een aantal soorten met gele bloemen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze geen duidelijke stengelbladeren hebben en alleen bladeren die in een rozet op de bodem staan. In september bloeit een aantal van deze soorten. Gewoon biggenkruid, Kleine leeuwentand en Vertakte leeuwentand.

Van deze drie is Vertakte leeuwentand snel te onderscheiden door onder het hoofdje met bloemen te kijken. Dan zie je dat de buitenste lintbloemen van onderen een rode streep hebben. Gewoon biggenkruid en Kleine leeuwentand hebben van onderen een grijze streep. Je kunt deze soorten onderscheiden door naar het omwindsel te kijken: Gewoon biggenkruid heeft drie tot vier rijen omwindselblaadjes, Kleine leeuwentand slechts een rij; ook hebben deze een sterke witte beharing.

Door Maurice Martens, © Flora van Nederland

Lees hier verder...

Puin

Nederland telt verschillende soorten van het geslacht Weegbree (Plantago). Voor elke omgeving is er een specifieke weegbree te vinden. In de bermen is er de zeer algemeen voorkomende Smalle weegbree (Plantago lanceolata) terwijl op de platgetrapte paden de Grote weegbree (Plantago major) voorkomt. In de zandige duinen langs de kust en op de door strooizout gepekelde vluchtheuvels is Hertshoornweegbree (Plantago coronopus) te vinden, terwijl men in de zoute kwelders Zeeweegbree (Plantago maritima) kan zien. En ook voor de wat zeldzamere kalkhoudende gronden is er een aparte weegbree te vinden: de Ruige weegbree (Plantago media, foto). Voor Nederland mag deze laatste dan een relatief zeldzame soort zijn, de roze bloeiwijze is volop te vinden in de Europese berglandschappen. Natuurlijk is de Ruige weegbree, die gemakkelijk te onderscheiden is van de Grote weegbree door de beharingen, ook in Nederland in de heuvels van Zuid-Limburg te vinden. Maar als je goed zoekt, komt de plant op andere plekken voor. Zoals hier nabij een stortplaats van sloopafval. Hier is de grond immers een stuk kalkrijker door het puin.

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 29 mei 2016, © Flora van Nederland

Lees hier verder...

Winterakoniet

Als een van de eerste bloeiende plantensoorten in de winter en in de vroege lente valt de Winterakoniet, Eránthis hyemális met zijn gele bloemen in de nog onbebladerde loofbossen op buitenplaatsen direct op. Het is een echte schaduwplant en behoort tot onze stinsenflora.

Door Maurice Martens © 2016 Flora van Nederland

Lees hier verder...