Oh! die moeilijke gele composieten

Composieten met alleen gele lintbloemen zijn er diverse en het is niet altijd even gemakkelijk om ze uit elkaar te houden. Er is een aantal soorten met gele bloemen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze geen duidelijke stengelbladeren hebben en alleen bladeren die in een rozet op de bodem staan. In september bloeit een aantal van deze soorten. Gewoon biggenkruid, Kleine leeuwentand en Vertakte leeuwentand.

Van deze drie is Vertakte leeuwentand snel te onderscheiden door onder het hoofdje met bloemen te kijken. Dan zie je dat de buitenste lintbloemen van onderen een rode streep hebben. Gewoon biggenkruid en Kleine leeuwentand hebben van onderen een grijze streep. Je kunt deze soorten onderscheiden door naar het omwindsel te kijken: Gewoon biggenkruid heeft drie tot vier rijen omwindselblaadjes, Kleine leeuwentand slechts een rij; ook hebben deze een sterke witte beharing.

Door Maurice Martens, © Flora van Nederland

Lees hier verder...

Kenmerken bekijken

Het onderdeel 'Kijken naar de kenmerken van plantensoorten' is een zelfstudie om meer gericht te leren kijken. Immers de omschrijvingen van de kenmerken van plantensoorten zijn soms niet zo gemakkelijk meteen te begrijpen. 

Bekijk de kenmerkenLees hier verder...

Rozenbotteltijd: Hondsroos

In onze heggen hagen, bos- en struweelranden bloeit in het begin van de zomer de Hondsroos, Rosa canina, met zijn witte tot roze bloemen. De struiken hebben verspreid staande oneven veerdelige bladeren met 5 tot 7 deelblaadjes. De randen van de deelblaadjes zijn gezaagd. Steunblaadjes zijn aanwezig. Op de veelal kromme takken staan brede haakvormige stekels. De bloemen worden druk bezocht door allerlei insecten. De vruchten zijn de bekende smalle flesvormige rozenbottels. Ze zijn oranje tot rood van kleur.

Door Herman van Wissen. © Flora van Nederland

Lees hier verder...